Szakmai beszámoló a tájékoztatás és nyilvánosság teljeskörű
megvalósítása érdekében

A pályázat azonosítószáma: GINOP-1.2.9-20-2021-00877
A pályázat címe: Technológia fejlesztés a Juhász Árpád Egyéni Cégnél
Kedvezményezett neve: Juhász Árpád Egyéni Cég
Címe: 6725 Szeged, Hópárduc utca 17. I. em. 4.
Támogatás összege (Ft) 10 000 000
Összköltség (Ft) 14 297 141

A megvalósított beruházás bemutatása

A GINOP-1.2.9-20-2021-00877 azonosítószámú „Technológia fejlesztés a Juhász Árpád
Egyéni Cégnél” elnevezésű beruházás a leghátrányosabb helyzetű (LHH-s)
mezőkovácsházi kistérség egyik településén azaz Battonyán került megvalósításra, amely
a pályázati felhívásnak mindenben eleget tesz, mivel a szabad vállalkozási zónák
kialakításával a Kormány elsősorban a leghátrányosabb helyzetű térségek
felzárkóztatását preferálta. A Magyar Falu Vállalkozás- újraindítási Program keretében a
hátrányos helyzetű településen működő mikro- és kisvállalkozás fejlesztésének a
helyszíne a pályázati adatlap, valamint a Támogatói okirat szerint került megvalósításra,
azaz 5830 Battonya, Fő utca 94., belterület 2541 hrsz.-en. A GINOP-1.2.9-20-2021-
00877 azonosítószámú pályázat a felhívás 3.1.1. pontja alapján került megvalósításra,
azaz a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeken belül új
eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
történt meg. Szintén a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján került megvalósításra a
választható, önállóan nem támogatható tevékenységek, azaz a kötelezően előírt
nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek.
A GINOP-1.2.9-20-2021-00877 azonosítószámú projekt keretében az új eszközök, gépek
beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása tevékenységen belül a
következő berendezések kerültek beszerzésre:
1 db Belső kamrás vákuumfóliázó gép
1 db Maga 612 szeletelőgép
1 db Falikaros mérleg
1 db Hűtőkamra
1 db Érlelő berendezés
1 db Dick SM 111 elektromos késélező
1 db LCD Dorado 03 2,0 Csemegepult
A GINOP-1.2.9-20-2021-00877 azonosítószámú projekt keretében az Információs
technológia-fejlesztés tevékenységen belül a következő berendezések kerültek
beszerzésre:
1 db APPLE Macbook Pro (2020) 13
1 db EPSON EcoTank L8180 Külső tintatartályos nyomtató
1 db DELL Inspiron 3793
A berendezések a megfelelő kiszolgálás érdekében kerültek beszerzésre. Az elavult, már
régimódinak számító berendezések cseréje volt szükséges, mivel a folyamatos használat,
és a jobb minőség előállítása miatt ez a vállalat érdeke is. A Falikaros mérleg segít a
bejövő-és kimenő áru súlyának ellenőrzésében, korrigálásában, továbbá a leltározási
folyamatoknál is nagy hasznát veszi a cég, mivel egy kisbolti mérleggel nem lehet
helyettesíteni ezeket a folyamatokat. A szeletelőgépet a szeletelés minőségének javítása
érdekében szereztük be, a vevők választhatnak a termékek vastagságával kapcsolatban.

Szakmai beszámoló a tájékoztatás és nyilvánosság teljeskörű
megvalósítása érdekében

A Belső kamrás vákuumfóliázó gép a tartósítást segíti elő a termékek tekintetében,
ugyanis az élelmiszerek küllemének megőrzése nagyon fontos az eladás során.

A vákuumtechnológiával a termék nem érintkezik oxigénnel, így bezárja a termék
alapanyagait, így ízletesebbek lesznek az élelmiszerek. A hűtő és érlelőkamra
berendezések a beszállított áruk tárolásánál szükségesek, mivel egyre nagyobb a
kereslet, ezért egyre több áru rendelése indokolt. Mielőtt a termékek a csemegepultba
kihelyezésre kerülnek, addig a hűtő-és érlelőkamrákban kerülnek tárolásra. A
tájékoztatással/ nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek szintén teljesítésre kerültek
a pályázati felhívás szerint. Összességben elmondható, hogy a felhívás 3.1.1. és 3.1.2.
pontja szerinti vállalások megvalósításra kerültek, azaz az új eszközök, gépek
beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások mellett az Információs
technológia-fejlesztés is megvalósításra került a kötelező nyilvánosság biztosítása
mellett. A támogatást igénylő (Juhász Árpád e.c.) a támogatásból megvalósuló
beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzés a mérvadó, ennek értelmében a támogatást igénylő a beszerzés
tárgyát képező költségtételek tekintetében piacfelméréssel támasztotta alá valamennyi
eszközbeszerzését. A támogatást igénylő a projekt összköltségének az igényelt
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel rendelkezett.

Shopping Cart